Stenlillespejderne Laurentius
  

Vores aldersgræner følger som udgangspunkt klassetrinnene:

  • Mikrospejdere: 0-1. klasse (6-7-årige) også kaldet Myrerne
  • Minispejdere: 2.-3. Klasse (8-9-årige) også kaldet Ulvene eller Lupusflokken
  • Juniorspejdere: 4.-5. klasse (10-11-årige) også kaldet Vølsungerne
  • Tropspejderne: 6.-9. Klasse (12-16-årige) også kaldet Kelterne
  • Klanen:  9. klasse + (fra 17 år) også kaldet Flamma Nova


Skift fra en gren til en anden, sker primært lige efter sommerfeien og vi tilstæber, at spejderne følger klassetrinnene: 

Undtagelser skal aftales mellem lederne, i både afgivende og modtagende afdeling.

Oprykning

Oprykning